Globālās skolas

Sākās 2015, Global skolas ir Eiropas projekts realizēts 10 ES valstīs ar 17 partneriem, ar Trento autonomās provinces (PAT) vadībā. To līdzfinansē Eiropas Dear programmas Eiropas Komisijas.

Trīs gadu garumā saistības mērķis iegultā Global Pilsoniskā izglītība kā pārnozaru iezīmes, un pieeju, visiem esošajiem priekšmetiem pamatskolas programmas partnervalstīs.

Ilgtermiņā, tas tiecas uz kultūras izmaiņām skolās un sabiedrībā kopumā, kura mērķis ir veicināt jaunās paaudzes pasaules iedzīvotāju motivē vērtībām solidaritātes, vienlīdzības, taisnīguma, iekļaušanas, ilgtspēju un sadarbību.

Lasīt vairāk

Jaunumi

The First Day of Global Education Courses has passed

Thrill had overwhelmed the project implementation work group – What will it be like? Will the educators from Rezekne Amalgamated Municipality educational institutions like it? Under such conditions on 25 February there was commenced a 48-hour program for the improvement of professional competence in global education for the field of preschool and primary school.

Aizritējusi Globālās izglītības kursu pirmā diena

Ar nelielu satraukumu projekta īstenošanas darba grupai, kā būs, vai Rēzeknes novada izglītības iestāžu pedagogiem patiks, šī gada 25. februārī sākās 48. stundu profesionālās kompetences pilnveides programma globālajā izglītībā pirmsskolas un sākumskolas jomā Rēzeknes novada pedagogiem, projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros.

Global Education – about the World in Us and Us in the World

Ozolaine Preschool Educational Institution (PEI) in Rezekne Amalgamated Municipality is attended by different children. Among children with fair hair and plaits characteristic to Latvian girls we can see also some dark-skinned children with black curly hair; somebody gets around in a wheelchair. Valentina Maliseva ( Valentīna Mališeva ), director of the preschool educational institution, acknowledges that it is no obstacle for children to communicate and play.

Saņemts finansējums projektam globālās izglītības jomā

Rēzeknes novada pašvaldība ES programmas „DEAR” ietvaros ir ieguvusi finansējumu projektam „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education” („Globālās skolas: EYD 2015 Globālā mācīšanās pamatizglītībā.”) Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#.

Globālā izglītība – par pasauli mūsos un mums pasaulē

Apaļā galda diskusiju aizsākot, katram no projekta dalībniekiem, bija jāprezentē sava izglītības iestāde, stāstot divas lietas – ar ko mēs lepojamies un ko sagaida no iesaistīšanās projektā “Global schools”. Ja uz pirmo jautājumu katram bija daudz ko teikt, tad otrajā skolu pārstāvji bija lakoniskāki un nedrošāki. 

International Conference in Italy-Published on 07 December 2015

There are many challenges in the modern world – issues concerning refugees, and globalization. Could it concern each of us? Are we separated from the global world or is it a part of us? How can global education educate us and inform about the processes which take place in the world? 

Projekta “Globālās skolas” starptautiskā konference Itālijā

Mūsdienu pasaulē tagad ir daudz izaicinājumu – bēgļu, migrācijas, globalizācijas jautājumi. Vai tas skar ikkatru no mums? Vai mēs dzīvojam nošķirti no globālās pasaules, vai tā ir daļa no mums? Kā globālā izglītība var mūs izglītot, informēt par notiekošajiem procesiem pasaulē?  

Globālā izglītība – spējas un iespējas

Pavisam nesen uzgāju ļoti pievilcīgu traktējumu septiņiem pasaules brīnumiem – redzēt, dzirdēt, just, runāt, domāt, priecāties, mīlēt, kas jau no pirmsākumiem ir dots cilvēkam. Ikviena no šīm cilvēkam piemītošajām spējām mēdz izpausties dažādi, ņemot vērā cilvēka izcelsmi, identitāti, kultūru, empātiju, toleranci, temperamenta tipu un to, kā mēs cits citu redzam.