Globālās skolas

Sākās 2015, Global skolas ir Eiropas projekts realizēts 10 ES valstīs ar 17 partneriem, ar Trento autonomās provinces (PAT) vadībā. To līdzfinansē Eiropas Dear programmas Eiropas Komisijas.

Trīs gadu garumā saistības mērķis iegultā Global Pilsoniskā izglītība kā pārnozaru iezīmes, un pieeju, visiem esošajiem priekšmetiem pamatskolas programmas partnervalstīs.

Ilgtermiņā, tas tiecas uz kultūras izmaiņām skolās un sabiedrībā kopumā, kura mērķis ir veicināt jaunās paaudzes pasaules iedzīvotāju motivē vērtībām solidaritātes, vienlīdzības, taisnīguma, iekļaušanas, ilgtspēju un sadarbību.

Lasīt vairāk

Jaunumi

The Continuation of the Program for the Improvement of Professional Competence in the Global Education envisaged for the Educators of the Amalgamat...

On 18 August at the local government of Rezekne Amalgamated Municipality, within the project “Global Schools: EYD 2015” No. DCI-NSAED/2014/1#188450345#, the educators gathered together who continued the professional competence improvement program IN GLOBAL EDUCATION in the field of preschool education and primary education. The acquisition of this program the educators started in spring.

Latvijā izdotie metodiskie materiāli par globālās izglītības tēmām pirmsskolām un sākumskolām

Globālās izglītības metodika Latvijā līdz šim ir izstrādāta lielākoties pamatskolām un vidusskolām, tomēr ir arī daži materiāli, kas paredzēti pirmsskolām un sākumskolām. Apskatot esošo materiālu klāstu, var secināt, ka visplašāk apskatītā globālās izglītības tēma šajos materiālos ir vide un ilgtspējīga attīstība, tomēr parādās arī tādas tēmas kā starpkultūru jautājumi, migrācija, iecietība, izglītība mieram. 

Skolotāju izglītošana projektā „Globālās skolas”

Projekta „Globālās skolas: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” ietvaros 2016. gada februārī tika uzsākta 48 stundu profesionālās kompetences pilnveides programma Globālajā izglītībā (GI) pirmsskolas un sākumskolas jomā. Programmā piedalījās Rēzeknes novada projektā iesaistīto 24 izglītības iestāžu pedagogi.

Aicina piedalīties konkursā bērniem “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku”

Projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education darba grupa aicina Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas bērnus vecumā no 5 līdz 11 gadiem piedalīties konkursā “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” un ieguldīt savu veikumu projekta ietvaros radīta mācību metodiskā materiāla tapšanā.

Noslēdzies pirmais mācību un NVO aktivitāšu cikls projektā „GLOBĀLĀS SKOLAS: EYD 2015”

Skolēnu brīvdienu nedēļā no 14. līdz 18. martam projekta “Globālās skolas” ietvaros norisinājās divas aktivitātes – “NVO praktiskās aktivitātes Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem” Kaunatas, Maltas, Dricānu un Nautrēnu vidusskolā, kā arī “48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programma Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem” Rēzeknes novada pašvaldības telpās.