Globālās skolas

Sākās 2015, Global skolas ir Eiropas projekts realizēts 10 ES valstīs ar 17 partneriem, ar Trento autonomās provinces (PAT) vadībā. To līdzfinansē Eiropas Dear programmas Eiropas Komisijas.

Trīs gadu garumā saistības mērķis iegultā Global Pilsoniskā izglītība kā pārnozaru iezīmes, un pieeju, visiem esošajiem priekšmetiem pamatskolas programmas partnervalstīs.

Ilgtermiņā, tas tiecas uz kultūras izmaiņām skolās un sabiedrībā kopumā, kura mērķis ir veicināt jaunās paaudzes pasaules iedzīvotāju motivē vērtībām solidaritātes, vienlīdzības, taisnīguma, iekļaušanas, ilgtspēju un sadarbību.

Lasīt vairāk

Jaunumi

Projekts “Globālās skolas” starptautiskajā EXPO izstādē

Informējam, ka projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# , kurā kā sadarbības partneris darbojas arī Rēzeknes novada pašvaldība, vadošais partneris šī gada 30. oktobrī piedalīsies starptautiskajā EXPO izstādē Milānā.

Dricānu vidusskolā — saruna par globālo izglītību

Piektdien, 9. oktobrī Dricānu vidusskolā viesojās biedrības “Zaļā Brīvība” pārstāve un globālās izglītības eksperte Latvijā PhD Inga Belousa. Eksperte vadīja vairākas nodarbības, kurās kopīgi ar skolēniem un pedagogiem diskutēja par globālo izglītību.

Informatīvā akcija „Pasaule kļūst labāka” Rēzeknes novada skolās un Rēzeknē

24. septembrī parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Ārlietu ministrijā atklāja informatīvo akciju „Pasaules labākās ziņas”, kuras laikā izdalīja 20 000 eksemplāru bezmaksas avīžu par Latvijas un ES sasniegumiem attīstības sadarbībā. Pēc atklāšanas pasākuma notika gājiens, kurā piedalījās Eiropas gada attīstībai jauniešu vēstnieki, biedrība „LAPAS” un citi Eiropas gada attīstībai sadarbības partneri. Informatīvajā akcijā iesaistījās arī Rēzeknes novada pašvaldība. Avīzes tika izplatītas pa Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolu izglītības iestādēm un skolām, kuras piedalās Globālās skolas: EYD 2015 projektā, un plašākam lasītāju lokam – pa visām Rēzeknes novada izglītības iestādēm.

Novada izglītības iestādes aicina iesaistīties Globālās izglītības projektā

Šī gada 26. augustā, pirms jaunā mācību gada sākuma, Rēzeknes novada pašvaldībā notika seminārs, kurā piedalījās novada izglītības iestāžu un to struktūrvienību vadītāji un vietnieki. Semināra darba gaitā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# paredzētajām aktivitātēm.

Izveidota ekspertu grupa

Šī gada 30. jūlijā Rīgā norisinājās tikšanās, kuras laikā izveidota ekspertu grupa sešu cilvēku sastāvā. Šie eksperti projekta „ Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#  ietvaros noskaidros attīstības/globālās izglītības situāciju pamatizglītības standartā, mācību priekšmetu standartos un pirmsskolas izglītības vadlīnijās: pētot esošās attīstības/globālās izglītības politikas normatīvos dokumentus Latvijā; analizējot esošo valsts pamatizglītības standartu, mācību priekšmetus un pirmsskolas izglītības vadlīnijas; sniedzot priekšlikumus attīstības/globālās izglītības integrēšanai Latvijas pirmsskolas un sākumskolas posmā dažādām mērķa grupām un veiks citus ekspertu pienākumus.

Pieredzes apmaiņa starp izglītības darbiniekiem dažādās pašvaldībās

3. jūnijā, Rēzeknē notika projekta „Global Schools: EYD 2015 („Globālās skolas: EYD 2015 Globālā mācīšanās pamatizglītībā.”) popularizēšanas pasākums Pierīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) vadītājiem, vadītāju vietnieku, skolu direktoriem un pirmsskolas grupu metodiķiem, kuri bija ieradušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgali.

Projekta globālās izglītības jomā vadītāja apmeklē Dublinu

Projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education (Globālās skolas: EYD 2015 globālā apmācība pamatizglītībā)„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros no 5. līdz 7. maijam Dublinā (Īrija) norisinājās pirmā starptautiskā projekta vadības komiteja, kurā piedalījās projekta vadītāja Inta Ozolniece.

Rēzekne un „Globālās skolas”

Rēzeknes novada pašvaldība ir viena no projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ īstenotājorganizācijām.

Projekts

Sākās 2015, Global skolas ir Eiropas projekts realizēts 10 ES valstīs ar 17 partneriem, ar Trento autonomās provinces (PAT) vadībā. To līdzfinansē Eiropas Dear programmas Eiropas Komisijas.