Zveme vás na seminář metody filozofie pro děti

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept  Filozofie pro děti

Tato metoda umožňuje účastníkům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. Seminář pořádá Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.

Kdy

3. 11. 2017, 10:00 - 17:00 a 4.11. 9:00 - 17:00

Kde

Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Pro koho

učitelé ZŠ a SŠ bez ohledu na vyučovaný předmět

 

Účastníci získají:

  • dovednost vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu
  • dovednost rozvíjet různé dimenze myšlení (spolupracující, angažované, kritické, tvořivé)
  • dovednost pracovat s dětmi a studenty na různé úrovni dovedností potřebných k vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemného dialogu
  • dovednost vytvořit si vlastní koncepci průřezového tématu, případně spolupracovat na jejím utváření – s důrazem na začlenění metody Filozofie pro děti
  • dovednost aplikovat metody Filozofie pro děti ve vlastní výuce

Kurz je pro účastníky zdarma.

Hlásit se můžete do 20. října tady:  https://www.varianty.cz/kurzy/344-velke-otazky-o-svete-seminar-metody-filozofie-pro-deti-3-a-4-11

Lektorky:

Alena Felcmanová M.A . vystudovala HU Berlin obor Vzdělávání dospělých/celoživotní vzdělávání. Absolvovala kurzy dalšího vzdělávání: Trenér přístupu Anti-Bias „Rozmanitost - Moc - Diskriminace“ – přístup Anti-Bias v pedagogicko-politické oblasti, „Trenérka pro interkulturní setkávání“. Od 2013 pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání v programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Spolupráce s Kinderwelten na šíření metody Persona Dolls od roku 2012, absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten. Absolvovala výcvik v metodě Filozofie pro děti u britské organizace SAPERE (Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education) – Clive Belgeonne 2014, Jason Buckley 2015.

Mgr. Lucie Pivoňková  vystudovala katedru Andragogiky a personálního řízení na FF UK, po ukončení magisterského studia nastoupila v roce 2002 do Variant jako koordinátorka Vzdělávání dospělých v projektu Polis. V rámci projektu připravovala a letorovala školení pro zaměstnance úřadů práce, policisty a budoucí personalisty. Podílela se na vytváření metodiky výuky českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky a následně na koncepci nízkoprahových kurzů českého jazyka. Realizovala semináře pro terénní sociální pracovníky, jak připravovat své klienty pro pracovní rozhovory a připravovala metodiku diagnostiky pracovních dovedností. Absolvovala výcvik v metodě Filozofie pro děti u britské organizace SAPERE (Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education) – Clive Belgeonne 2014, Jason Buckley 2015.