Foto ZŠ Jičínská

Přečtěte si reportáž z projektového dne na Základní škole Jičínská v Příboře, která je zapojena do projektu Global Schools.

Náhodný návštěvník základní školy Jičínská v Příboru by byl ve středu 19. dubna tohoto roku asi překvapen. Na chodbách, v tělocvičně i v některých učebnách panuje čilý ruch, žáci mají plné ruce práce. Někteří vyrábí zeleninové a ovocné smoothies, jiní zdobí jednohubky nebo za zvuků rytmické hudby nacvičují kreace na módní přehlídku. Mladší děti chystají hračky, které samy vyrobily z věcí, které už ztratili svou původní funkci. Staré punčochy dostaly podobu žížal nebo housenek, PET lahve se proměnily v ptáky, starý karton na sebe vzal podobu domků. Skupinky žáků řeší poslední detaily příprav, domlouvají se mezi sebou i s učiteli. 

Dlouhodobý projekt

Projektový den na téma odpovědné spotřeby je v plném proudu.  Žáci se celý měsíc zabývali tím, co nakupují a jak svou spotřebitelskou volbou ovlivňují životní prostředí a životní podmínky lidí nejen u nás, ale i jinde ve světě.

Příborská škola má s projekty bohatou zkušenost, popisované aktivity nyní probíhají pod hlavičkou dvouletého projektu Global Schools, který cílí na začlenění globálních témat do výuky. Aktivity i témata volí učitelé podle věku žáků.

Cena lidské práce

Prvňáci a druháci uspořádali ve třídě bazar hraček. Prezentovali hračky, které sami vyrobili a nabízeli je za cenu, kterou si sami určili. Kromě toho si připravili krátká divadelní představení. V hře O dřevěném autíčku předvedli malí herci celý proces vzniku této hračky – od konkrétního stromu, přes zpracování jeho dřeva až po prodej hotového výrobku. Výzdoba třídy, kde aktivity probíhaly, názorně ukazovala, že se děti v předchozích týdnech dozvídaly, z jakých surovin a materiálů hračky vznikají, jak a kde se vyrábí, odkud se dováží. Navštívili také dílnu místního řezbáře, kde viděli, jak lze hračky vyrobit.

Vím, co jím

Žáci ze třetí až páté třídy se celé dva týdny před projektovým dnem věnovali potravinám. Dozvěděli se, odkud pochází, jak se zpracovávají nebo co obsahují. Podívali se také do zákulisí školní jídelny a absolvovaly debatu s její vedoucí. Nabyté vědomosti a zkušenosti využili při přípravě svačinek, které sestavili samy podle vlastních receptů. U celkem dvaceti stolečků je měli jejich spolužáci, učitelé nebo kuchařky možnost ochutnat. Chuť, nápaditost a vzhled svačinek, ale také kvalitu použitých surovin s ohledem na jejich původ a zpracování, prospěšnost pro zdraví nebo ekologickou stopu hodnotila pětičlenná komise.

„Snažili jsme se, aby žáci pochopili, že každé jídlo by mělo být alespoň z části zdravé, třeba i z ekologického zemědělství, s menším množstvím cukru. Na přípravě jídel se děti domlouvaly i mimo školu, a protože některé suroviny nebo recepty si přinášely právě z domova, zapojily nepřímo také rodiče“, přibližuje smysl aktivity učitelka Lada Raimanová, která s žáky na projektu pracovala.  

Móda, já a ti druzí

Na ochutnávky navazovala módní přehlídka v tělocvičně. Žáci z druhého stupně se zabývali tématem oblečení, které v tomto věku dotváří jejich identitu a stává se výrazem příslušnosti k určité sociální skupině. Cílem všech aktivit bylo, aby při nákupu oblečení dokázali rozklíčovat, kde a jak jejich oblečení vzniká, od čeho se odvozuje jeho cena, a uměli tato kritéria začlenit do svého rozhodování o tom, co si na sebe koupí. Na komentované přehlídce předváděli modely, které v menších skupinkách vytvořili z odložených kousků nejen svého šatníku a nově upravili do originální a nositelné podoby.

Jeden z modelů, které ocenila porota, předváděl Tomáš Sivák ze 7. B. „Na výrobě trička jsme pracovali čtyři, vznikalo ve škole na hodině výtvarné výchovy. Bavilo mě to a budu rád, když budou další takové akce“, glosuje vznik modelu a jeho prezentaci před spolužáky.

Projekty mají výsledky

Projektového dne se zúčastnila větší část školy, některá lokální média, pozváni byli zástupci obce i veřejnosti. Ředitelka školy, Jarmila Bjačková, potvrzuje, že dobře zvládnuté projekty zlepšují klima školy a jsou pro všechny zapojené velkým přínosem: „Pohltí učitele i žáky, vzájemně úžasně spolupracují. Naše děti, když odchází na střední školu, umí v projektech fungovat a v tomto ohledu jsou výjimečné“. 

Mgr. Jana Odstrčilová, mediální koordinátorka vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Text vyšel v Bulletinu pro školy, který vydává Vzdělávací program Varianty. Bulletin si můžete stáhnout zde .