[video] Izvērtējuma seminārs profesionālās kompetences pilnveides programmā globālajā izglītībā Rēzeknes novada pedagogiem

2017. gada 25. augustā Rēzeknes novada pašvaldībā pulcējās pedagogi uz izvērtēšanas semināru profesionālās kompetences pilnveides programmā GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ pirmsskolas un sākumskolas jomā.

2017. gada 25. augustā Rēzeknes novada pašvaldībā projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros pulcējās pedagogi uz izvērtēšanas semināru profesionālās kompetences pilnveides programmā GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ pirmsskolas un sākumskolas jomā. Tikšanās sajūtas bija priecīgas, ka ir iegūtas apjomīgas zināšanas Globālas izglītības jomā. Izvērtēšanā piedalījās 30 Rēzeknes novada pedagogi. Mācības noritēja trijās daļās un tās Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA darbinieki, kuriem ir liela pieredze kursu vadīšanā globālās izglītības jomā.

Lai nezinātājam būtu priekšstats, kas ir globālā izglītība, savās aptaujas anketās pēc iegūtajām zināšanām pedagogi izteicās šādi: “Tas ir viss, kas notiek aiz manas un tavas mājas loga … tā ir interesanta un aizraujoša pieeja dzīvei, jauns skatījums uz daudzām lietām … tā ir izglītība par kopējām problēmām Latvijā un pasaulē, par toleranci un mūsu nākotni … mācīšanās par to, kā dzīvot, lai Zeme pastāvētu pēc iespējas ilgāk un uz tās dzīvotu laimīgi cilvēki”.

Izvērtējot savas sajūtas par piedalīšanās šajos kursos, no pedagogu puses anketās bija šādas atbildes: “Sākumā jutos nedroši, bet viss izdevās … interesanta ieniršana nezināmajā, maz zināmajā, neapjaustajā … zināšanas, kuras noder darbā ar bērniem, kolēģiem un vecākiem, bet, galvenais, noder sava redzesloka paplašināšanai … liels gandarījums un ideju «bumba», kas saaktivizēja ikdienas mācību darbu … kolosāla iespēja iegūt pieredzi un izcilus materiālus”.

Noslēguma izvērtēšanas seminārā valdīja patīkama sajūta, ka darbs ir izdarīts, prieks par kopā būšanu un zināšanu bagāža, ko tālāk nodot saviem kolēģiem un audzēkņiem.

Novēlam, lai projektā iegūto pedagogiem izdodas realizēt jaunajā mācību gadā!

Foto: Eduards Medvedevs