Apaļā galda diskusija par globālas izglītības mācību materiāliem

29. septembrī projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros norisinājās apaļā galda diskusija par globālas izglītības mācību materiālu izveidi, kas projekta noslēguma stadijā nonāks Rēzeknes novada izglītības iestādēs un būs pieejami internetā lejupielādei.

29. septembrī projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros norisinājās apaļā galda diskusija par globālas izglītības mācību materiālu izveidi, kas projekta noslēguma stadijā nonāks Rēzeknes novada izglītības iestādēs un būs pieejami internetā lejupielādei.

Diskusijas sākumā Verēmu pamatskolas skolotāja Marina Šarigina un Tiskādu vidusskolas skolotāja Jeļena Bažanova dalījās ar saviem iespaidiem, atziņām un praktiskām metodēm, kas tika gūtas piedaloties X starptautiskajā konferencē “Educating for Global Citizenship”, Itālijā.

Diskusijā piedalījās Rēzeknes novada pedagogi, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pārstāvji, projekta eksperti Rūta Kronberga un Biruta Rīvāne, projekta vadības darba grupas pārstāvji. Ikviens klātesošais varēja paust savu viedokli, kādu mācību materiālu vēlas sagaidīt, lai izmantotu to kā palīgu darbā ar bērniem globālās izglītības jautājumu izzināšanā. Tika izteikti viedokļi gan par mācību materiāla vizuālo izskatu, gan par tā saturu, gan tā pielietojumu organizējot mācību procesu. Liela vērība tika pievērsta tam, kas būtu obligāti iekļaujams šajos materiālos un no kā būtu jāizvairās, domājot par pozitīvu rezultātu, koncentrējoties uz projektā iesaistītajām mērķgrupām – pirmsskolu un sākumskolu. Tika izteiktas dažādas domas, bet diskusiju rezultātā radās lielākajam vairumam klātesošo pieņemams risinājums – veidot mācību materiālu, balstoties uz piecām maņām, izprotot sevi, lai labāk saprast citus, iziet no lokālā uz globālo.

Kāds būs šis globālās izglītības mācību materiāls, varēs vērot pēc tā izveides un aprobēšanas Rēzeknes novada izglītības iestādēs. Šo projektā nozīmīgo darbu plānots paveikt nākamajā gadā. IP izglītības darba speciāliste Elita Opincāne uzsvēra, ka gala rezultātam jābūt nevis kā gatavai tortei, tam jābūt tādam, ko var variēt un izmantot visos mācību priekšmetos, ārpusstundu pasākumos, kā arī izmantot darbā ar vecākiem.

Mācību materiāla izveides process ir gana atbildīgs. Ceram, ka kopīgi radot, tiks nonākts pie nozīmīga rezultāta – visiem pieejama un noderīga mācību līdzekļa bērnu izglītošanai globālajā izglītībā!

 

Projekta darba grupa

 

 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.